KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21 

KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
KURSUS TERIMAAN DAN KAWALAN DALAMAN JHEAINS 21
 
 

SEREMBAN, 23 NOVEMBER 2018 - Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan melalui Bahagian Khidmat Pengurusan  telah mengadakan Kursus Terimaan Dan Kawalan Dalaman di Klana Resort , Seremban pada 21 hingga 22 November 2018  telah disertai oleh 35 orang pegawai

Tujuan Kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan kefahaman pegawai tentang  prosedur terimaan supaya dapat diaplikasikan di dalam tugas-tugas harian serta meningkatkan akauntabiliti  dan integriti pegawai  dalam pengurusan kewangan dari aspek terimaan .

Penyertaan adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang menguruskan hal-hal kewangan dan terimaan di jabatan ini serta pegawai-pegawai yang tidak dapat hadir didalam kursus pengurusan kewangan yang telah diadakan pada bulan ogos yang lalu.Penceramah jemputan adalah pegawai daripada |Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Negeri Sembilan

Kursus ini merupakan kursus wajib kepada pegawai-pegawai yang menguruskan kewangan di jabatan ini memandangkan bahawa jabatan ini akan diaudit oleh Audit Akauntibiliti pada tahun depan .

 

Disediakan oleh : Unit Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan