Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. JHEAINS dengan kerjasama Bahagian dan PAID di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

Bil.TajukFormat
1. Bilangan Pendaftaran Sekolah Islam (Tadika, Madrasah dan Tahfiz) Di Negeri Sembilan XLSX
2. Laporan Pendaftaran Perkhawinan, Penceraian dan Rujuk Di Negeri Sembilan XLSX
3. Statistik Kesalahan Enakmen Syariah Di Negeri Sembilan XLSX
4. Permohonan Pensijilan Halal Yang Diterima Mengikut Kategori Di Negeri Sembilan XLS