Bahasa Melayu | Bahasa Inggeris

Menu
clients charter in the news eresponse

 

 

jheains disana sini2

gallery icon download icon
publication icon LOGO KHUTBAH

Pendaftaran Nikah, Cerai & Rujuk (NCR)

1. Merangka polisi dan penyelarasan pengurusan perkahwinan,penceraian dan rujuk orang Islam termasuk ujian saringan HIV.

2. Menerima dan memproses kebenaran berkahwin borang 5 dan borang.

3. Memproses permohonan pendaftaran nikah,cerai dan rujuk orang Islam.

4. Mengurus hal ehwal pelantikan dan pentauliahan pendaftar.

5. Menyediakan borang-borang dan sijil-sijil berkaitan NCR, permohonan pencetakan dan pengawalan edaran.

6. Mendaftar dan merekodkan maklumat nikah, cerai dan rujuk ke dalam buku daftar NCR dan pendaftaran secara online.

7. Pengurusan wali hakim bagi ketiadaan wali.

8. Melaksanakan urusan pentadbiran bahagian dan unit mengikut SPK MS ISO 9001 : 2000 serta memantau perlaksanaannya.

9. Temubual pasangan dengan pendaftar bagi pendaftaran semula pernikahan di luar negara.

10. Menerima dan memproses permohonan untuk pendaftarannikah tanpa izin dan poligami tanpa kebenaran.

11. Menguruskan kawalan keselamatan ke atas dokumen kawalan tebuk keselamatan.

12. Melaksanakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003.

13. Menjadi urusetia bagi pindaan dan kajian semula enakmen dan penyediaan kaedah enakmen Undang-Undang Keluarga.

14. Menguruskan pembatalan, pindaan dan pembetulan butiran dalam dokumen kawalan mengikut kehendak seksyen 42 EUKINS 2003.

Pengumuman

 • PERKHIDMATAN VAN JENAZAH

  SILA HUBUNGI
  ENCIK YAHYA BIN YUSOF
  NO. TEL. : 019 - 665 2570

  KADAR PERBATUAN BAYARAN ASAS

  DALAM NEGERI SEMBILAN RM30.00
  1 BATU = RM0.30 X _____ BATU

  LUAR NEGERI SEMBILAN RM30.00
  1 BATU = RM0.50 X _____ BATU

jheains qr
Imbas Kod QR

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Karung Berkunci No. 30, 70990 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel : 06-762 2692 / 762 1200 | Faks : 06-763 1395 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ke Atas