VISI

Menjadikan Institusi Peneraju Pembangunan Ummah Yang Berlandaskan Syariat Islam Di Negeri Sembilan Menjelang 2017


MISI 

Memberikan Perkhidmatan Yang Cemerlang Kepada Masyarakat Dengan Melaksanakan Dasar-Dasar Dan Program-Program Pembangunan Ummah Secara Komprehensif Dan Profesional

 

OBJEKTIF STRATEGIK 1 

Memantapkan Kapasiti Dan Keupayaan Organisasi Bagi Melonjakkan Kecekapan Dan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan.

OBJEKTIF STRATEGIK 2

Memperkasakan Tadbir Urus Pengurusan Masjid Dan Dakwah Untuk Meningkatkan Syiar Islam.

OBJEKTIF STRATEGIK 3

Memantapkan Penyelarasan Dan Penyeragaman Undang-Undang Islam Ke Arah Mendaulatkan Perlaksanaan Syariat Islam.

OBJEKTIF STRATEGIK 4

Memperkasakan Pengurusan Pensijilan Halal.

OBJEKTIF STRATEGIK 5

Memantapkan Jaringan Kerjasama / Koordinasi Dan Capaian Dengan Pelbagai Sektor Bagi Meningkatkan Keberkesanan Dan Impak Penyampaian Perkhidmatan.