MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. JHEAINS dengan kerjasama Bahagian dan PAID di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 

Bil.TajukFormat
1. Senarai Masjid Di Negeri Sembilan CSV
2. Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan CSV
3. Data Bilangan Kelas Dan Premis KAFA Negeri Sembilan CSV
4. Data Bilangan Guru KAFA Negeri Sembilan CSV
5. Bilangan Pendaftaran Sekolah Islam (Tadika, Madrasah dan Tahfiz) Di Negeri Sembilan CSV
6. Permohonan Pensijilan Halal Yang Diterima Mengikut Kategori Di Negeri Sembilan CSV
7. Statistik Kesalahan Enakmen Syariah Di Negeri Sembilan CSV
8. Laporan Pendaftaran Perkhawinan, Penceraian dan Rujuk Di Negeri Sembilan CSV