SENARAI NAMA PEMEGANG TAULIAH PENYEMBELIH

BIL

NAMA

NO. SIRI

PREMIS SEMBELIH

TARIKH TAMAT

1.

Mohd Salleh Bin Hashim

TP/00913

KOMPLEKS ABATOIR JELEBU

Jabatan Perkhidmatan Veterinar,Kg. Pah, 71600 Kuala Klawang.

31/5/2018

2.

Muhammad Zakirudin Bin Hamirudin

TP/00914

KOMPLEKS ABATOIR JELEBU

Jabatan Perkhidmatan Veterinar,Kg. Pah, 71600 Kuala Klawang.

31/5/2018

Nota : Tauliah hanyalah sebagai bukti kelayakan penyembelih dan tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengesahan halal produk.