MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

header bhg khidmat pengurusan

KETUA PENOLONG PENGARAH (M48)

male unknown

Sanusi bin Abdul Hamid
sanusi.hamid[at]ns[dot]gov[dot]my

 1. Urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat jabatan
 2. Menyelaraskan urusan pinjaman kenderaan, komputer dan perumahahan
 3. Menguruskan hal-hal berkaitan aset dan stor jabatan
 4. Menguruskan hal-hal berkaitan kenderaan jabatan
 5. Menguruskan hal-hal berkaitan sebutharga dan tender jabatan
 6. Menguruskan Keselamatan Fizikal dan dokumentasi jabatan
 7. Menguruskan prasarana dan keperluan fizikal jabatan
 8. Menguruskan surat menyurat dan pengurusan fail
 9. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus
 10. Mengawal selia peruntukan dan pengurusan penyata kewangan jabatan
 11. Menguruskan mengenai gaji, elaun, pembayaran-pembayaran bil dsb
 12. Menyediakan penyata gaji bulanan kakitangan
 13. Menguruskan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai
 14. Menguruskan pembayaran semua jenis bekalan, perkhidmatan, penyelenggaraan dan lain-lain
 15. Mengurus dan mengemaskini Buku Vot dan Penyata Perbelanjaan
 16. Mengurus Akaun Amanah dan Kutipan Hasil
 17. Mengurus Panjar Wang Runcit
 18. Menyediakan anggaran belanjawan pembangunan
 19. Urusetia Jawatankuasa Bertindak Agama Islam Negeri Sembilan
 20. Menguruskan Proses Rundingan Terus, Sebutharga dan Tender Projek Jabatan
 21. Menyediakan Laporan Pembangunan termasuk prestasi fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan jabatan
 22. Mengurus permohonan, pembinaan, pembaikan, naiktaraf dan baikpulih bangunan Jabatan, PAID, Sekolah Agama Jabatan, Kuaters Kakitangan, Masjid, Surau dan Tanah
 23. Perkuburan
 24. Menguruskan Permohonan perizaban dan pewartaan tanah di bawah kawalan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
 25. Mengurus perkhidmatan jabatan merangkumi lantikan, pengesahan dan kemasukan dalam jawatan berpencen, penamatan, kenaikan pangkat, persaraan,
 26. pemangkuan/kenaikan pangkat dan pertukaran
 27. Urusan Tanggung Kerja
 28. Urusan Gantian Cuti Rehat
 29. Urusan Perisytiharan Harta
 30. Mengurus Cuti Kakitangan
 31. Menyelaras urusan yang berkaitan dengan tatatertib dan tatakelakuan kakitangan jabatan
 32. Menguruskan Sasaran Kerja dan Memproses Laporan Prestasi
 33. Menguruskan kad perakam waktu
 34. Menguruskan kursus anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
 35. Merancang keperluan Komputer dan Sistem Maklumat Jabatan
 36. Menguruskan perkakasan dan perisian Komputer baru
 37. Mengurus dan menyelaras sistem di bawah Bhg. PAID dan Sekolah
 38. Menguruskan Kemasukan Data-Data SISPEN dan E-cuti
 39. Mengurus selia laman web jabatan
 40. Mengemaskini Alamat IP dan Email
 41. Merancang dan menyelaras bagi Majlis Hari Kebesaran Islam peringkat Negeri
 42. Menyediakan kertas kerja dan permohonan peruntukan
 43. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
 44. Menyediakan laporan majlis
 45. Membuat jemputan kepada semua agensi-agensi yang terlibat sebagai tetamu ketika majlis
 46. Menguruskan peserta yang melibatkan peringkat kebangsaan dari mula sehingga tamat
 47. Menguruskan kursus-kursus kepada peserta majlis menghafaz, tilawah dan festival nasyid
 48. Menguruskan perkara yang melibatkan kehakiman dari sudut bengkel, kursus dan taklimat
 49. Membantu urusan pentadbiran yang melibatkan perolehan dan kewangan
 50. Bertanggungjawab dalam memastikan setiap venue majlis dalam keadaan bersedia dan menyusun jawatankuasa kerja
 51. Bertanggungjawab membantu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri atas arahan pengarah dalam hari Kebesaran Negeri seperti Hari Keputeraan dan Merdeka
 52. Bertanggungjawab membantu dan bekerjasama dengan bahagian lain dalam Pengurusan Majlis sekiranya diperlukan
Alamat:
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tingkat 1
Jalan Yam Tuan
70990 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon : 06-7664122
Faks : 06-7664155
E-mel : bkp.jheains@ns.gov.my
Koordinat : 2.724577, 101.940862