KETUA PENOLONG PENGARAH (S44)

KPP Penyelidikan

Mohd Murad Bin Mohd Yusof
muradyusof[at]ns[dot]gov[dot]my

 

Alamat:
Bahagian Penyelidikan
Pusat Dakwah Islamiah
Karung Berkunci No. 35
70400 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon : 06-6751272
Faks : 06-6789763
Koordinat : 2.723389,101.980972

FUNGSI

 1. Menjalankan kajian, penyelidikan dan pemantauan dalam isu-isu berkaitan dengan;
  • Akidah, aliran pemikiran baru dan diayah
  • Persilatan dan perbomohan
  • Bahan-bahan penerbitan media cetak berunsur Islam yang mengandungi perkara-perkara yang meragu, mencemarkan dan bercanggah dengan Islam
  • Bahan-bahan media elektronik berunsur Islam yang mengandungi perkara-perkara yang meragu, mencemarkan dan bercanggah dengan Islam.
 2. Merancang hala tuju JHEAINS sebagai agensi penyelaras Pengurusan Hal Ehwal Agama dikalangan agensi-agensi Agama Islam di Negeri Sembilan
 3. Penerbitan Hasil-hasil Kajian dan Penyelidikan
 4. Memberi penjelasan dan penerangan mengenai Isu-isu semasa melalui seminar, kolokium, muzakarah, simposium, taklimat, dialog, pameran dan seumpamanya
 5. Jaringan kerjasama dengan agensi kerajaan dan agensi yang berkaitan di peringkat persekutuan dan negeri mengenai isu akidah, syariah dan akhlak
 6. Urusetia Jawatankuasa Panel Kajian Akidah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
 7. Urusetia Kumpulan Persepsi Media JHEAINS
 8. Menerbitkan Buletin dan Laporan Tahunan JHEAINS