VISI

Pemangkin Ummah Sejahtera.


MISI 

Pelaksanaan Dasar-Dasar Hal Ehwal Islam Kepada Masyarakat Di Negeri Sembilan Melalui Tadbir Urus Yang Berkualiti.

 

OBJEKTIF JABATAN

  1. Memantapkan Kapasiti dan Keupayaan Organisasi Bagi Melonjakkan Kecekapan dan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan
  2. Memperkasa Tadbir Urus Pengurusan Masjid dan Dakwah untuk meningkatkan Syiar Islam
  3. Memantapkan Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-undang Islam Kearah Mendaulatkan Perlaksanaan Syariah Islam
  4. Memperkasa Pengurusan Pensijilan Halal
  5. Memantapkan jaringan kerjasama/koordinasi dan capaian dengan pelbagai sektor bagi meningkatkan keberkesanan dan impak penyampaian perkhidmatan