VISI

Peneraju Tadbir Urus Hal Ehwal Islam Yang Berdaya Saing Dan Cemerlang


MISI 

Menawarkan Perkhidmatan Yang Cemerlang Melalui Sinergi Yang Efektif Dan Efisien Ke Arah Kemakmuran Negeri Dan Kesejahteraan Ummah

 

OBJEKTIF JABATAN

  1. Memantapkan Kapasiti dan Keupayaan Organisasi Bagi Melonjakkan Kecekapan dan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan
  2. Memperkasa Tadbir Urus Pengurusan Masjid dan Dakwah untuk meningkatkan Syiar Islam
  3. Memantapkan Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-undang Islam Kearah Mendaulatkan Perlaksanaan Syariah Islam
  4. Memperkasa Pengurusan Pensijilan Halal
  5. Memantapkan jaringan kerjasama/koordinasi dan capaian dengan pelbagai sektor bagi meningkatkan keberkesanan dan impak penyampaian perkhidmatan