MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

Header Misi Visi Objektif

VISI

Pemangkin Ummah Sejahtera.


MISI 

Pelaksanaan Dasar-Dasar Hal Ehwal Islam Kepada Masyarakat Di Negeri Sembilan Melalui Tadbir Urus Yang Berkualiti.

OBJEKTIF STRATEGIK

 1. Perluasan Dakwah
 2. Peningkatan Reputasi
 3. Pembudayaan Hidup Patuh Syariah
 4. Peningkatan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan
 5. Kelangsungan Kecemerlangan Pencapaian Jabatan
 6. Pemerkasaan Bil Hal
 7. Pengkaderan Dakwah/ Sukarelawan
 8. Pengurusan Jenama
 9. Pemerkasaan Aktiviti Penyelidikan
 10. Pengukuhan Kerjasama Strategik
 11. Pemerkasaan Perkhidmatan Digital JHEAINS
 12. Peningkatan Profesionalisme Warga JHEAINS
 13. Pemerkasaan Infra Agama
 14. Kecekapan Pengurusan Kewangan
 15. Penjanaan Kewangan Mampan