MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form
Header Piagam Pelanggan
 
Kami berjanji :
 
  • Memberi layanan mesra dan cekap di dalam suasana persaudaraan Islam kepada pelanggan.
  • Menjadikan masjid sebagai Pusat Kemajuan dan Pembangunan Umat Islam dengan meningkatkan ekonomi serta mempelbagaikan aktiviti dan kemudahan dengan menggunakan media eletronik, kemudahan kesihatan dan kaunseling.
  • Menyediakan dan melaksanakan Program Dakwah yang berkesan untuk meningkatkan kefahaman Islam kepada seluruh lapisan masyarakat bersesuaian dengan Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah.
  • Melaksanakan program penerangan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran kerajaan dan swasta serta meningkatkan personaliti Pegawai Perkhidmatan Awam dari sudut kualiti produktiviti dan displin kerja yang bermutu tinggi.
  • Melahirkan golongan pelajar yang memiliki kecemerlangan ilmu dan kemantapan sahsiah berdasarkan ketaqwaan dan keimanan, serta menyediakan khidmat dan sistem pendidikan yang terbaik melalui pengurusan yang cekap, dinamik dan berkesan.
  • Membantu menyelesaikan masalah dan memastikan tindakan ke arah penyelesaian aduan kekeluargaan dalam tempoh 3 bulan.
  • Membanteras segala bentuk penyelewengan Aqidah dan Maksiat dengan serta merta.
  • Memberi khidmat pengurusan kewangan yang cekap, adil mengikut prinsip dan peraturan kewangan.