MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

Adalah dimaklumkan bahawa Tuan / Puan dikehendaki menghubungi talian telefon yang baru di JHEAINS Daerah Port Dickson iaitu:- 06 - 647 3236 dan email untuk dihubungi iaitu paidportdickson.jheains@ns.gov.my.  Turut memaklumkan talian faksimili kami turut bermasalah.

Segala kesuulitan amatlah dikesali.