MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

Pengaduan Awam

Saluran Aduan Awam dalam talian untuk menguruskan maklum balas seperti aduan, penghargaan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam

e-Khutbah JHEAINS

Senarai khutbah jumaat dibaca di semua masjid & surau yang diberi kebenaran solat jumaat di negeri sembilan darul khusus

Sistem Data Tauliah

Senarai penerima-penerima Tauliah Mengajar Agama
yang telah ditauliahkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan
Negeri Sembilan mengikut bidang-bidang yang telah ditetapkan

SIMPENI

Maklumat senarai sekolah kafa, pendaftaran & keputusan ujian penilaian kelas kafa (UPKK),pelaksanaan bantuan pelajar pendidikan tinggi (BPPT)

SPPIM

Permohonan kursus pra-perkahwinan, permohonan kebenaran nikah, pendaftaran nikah, proses perceraian, rujuk dan rundingcara.

Sistem ASIS

Sistem ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada waris untuk melihat pencapaian prestasi akademik dan sahsian anak yang belajar di Maahad Ahmadi atau Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan, Gemencheh

MYeHALAL

Sistem Ini Digunakan Untuk Pemohon Memohon Pensijilan Halal Malaysia.

eZabeh

Sistem Ini Digunakan Untuk Pemohon Memohon Tauliah Sembelihan.

Sistem Janji Temu NCR JHEAINS

Sistem bertujuan memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membuat janji temu bagi urusan Nikah, Cerai dan Ruju’ (NCR) di semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam JHEAINS.

MYTAKMIRNS

Sistem Ini adalah aplikasi digital yang mempunyai modul-modul seperti borang tuntutan elaun mengajar, lokasi pengajian takmir, data terkini guru takmir dan lain- lain secara digital kepada masyarakat khususnya guru-guru takmir dan pengerusi masjid surau di Negeri Sembilan. JAKIM dan JHEAINS sentiasa berkerjasama mengadakan program ilmiah yang memberikan manafaat kepada rakyat.