Bil.Perkhidmatan Dalam TalianBilangan Transaksi
1 Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Bil. Pelawat)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2022 1,308 1,107 1,000 1,480                 4,895
2021 1,290 1,365 1,135 1,171 3,439 929 2,163 1,027 1,166 1,294 1,200 1,251 17,430
2020 2,312 2,155 1,400 249 1,535 692 1,529 1,117 1,192 1,303 1,222 1,137 15,843
2019 2,005 1,881 2,031 1,940 2,099 2,100 1,741 2,239 1,644 1,855 1,799 1,798 23,132
2018 0 0 0 508 1,211 1,643 1,311 1,839 1,435 1,262 1,391 1,416 12,016
2 Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Jumlah Fail Muat naik)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2022                 19
2021 5 4 4 5 6 6 6 4 4 5 4 6 59
2020 5 4 4 0 5 2 6 4 4 5 4 4 22
2019 4 4 5 9 5 5 6 9 4 7 5 5 68
2018 4 4 5 4 4 6 5 6 4 4 5 5 56