Bil. Perkhidmatan Dalam Talian Bilangan Transaksi
1  Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Bil. Pelawat)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2020 2,312 2,155 1,400                   5,867
2019 2,005 1,881 2,031 1,940 2,099 2,100 1,741 2,239 1,644 1,855 1,799 1,798 23,132
2018 0 0 0 508 1,211 1,643 1,311 1,839 1,435 1,262 1,391 1,416 12,016
2  Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Jumlah Fail Muat naik)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2020 5 4 4                   13
2019 4 4 5 9 5 5 6 9 4 7 5 5 68
2018 4 4 5 4 4 6 5 6 4 4 5 5 56