Bil. Perkhidmatan Dalam Talian Bilangan Transaksi
1  Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Bil. Pelawat)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2019 2,005 1,881 2,031 1,940 2,099 2,100             12,056
2018  0 0 0 508 1,211 1,643 1,311 1,839  1,435 1,262  1,391 1,416  4,673 
2  Sistem e-Khutbah Negeri Sembilan
(Jumlah Fail Muat naik)
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
2019 5 5 5             32 
2018  4 5 4 6 5  4  5  5 15