MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form
 
<strong>PSJ ROAD TOUR JELAJAH JHEAINS TAMPIN 2022</strong>
<strong>PSJ ROAD TOUR JELAJAH JHEAINS TAMPIN 2022</strong>
<strong>PSJ ROAD TOUR JELAJAH JHEAINS TAMPIN 2022</strong>
<strong>PSJ ROAD TOUR JELAJAH JHEAINS TAMPIN 2022</strong>
PSJ ROAD TOUR JELAJAH JHEAINS TAMPIN 2022

 

 

TAMPIN 16 FEBRUARI - Pengarah JHEAINS, Dato' Mohd Zaidi bin Ramli telah mengadakan lawatan ke JHEAINS Tampin sempena PSJ Road Tour 2022. Program ini dilaksanakan bagi meninjau dan meneliti kefahaman pegawai dan kakitangan berkenaan Pelan Strategik Jabatan [PSJ 2020-2024] dan seterusnya memberikan amanat "Pemangkin Ummah Sejahtera" kepada semua kakitangan . YBhg. Dato' juga sempat meninjau fasiliti dan infrastruktur JHEAINS Tampin.
 

 

#JHEAINS

#PemangkinUmmahSejahtera