MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

 BENGKEL PENILAIAN PEMATUHAN STANDARD PENARAFAN MASJID MALAYSIA (SPMM) 2022

 

Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022
Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022
Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022
Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022
Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022
Bengkel Penilaian Pematuhan SPMM, 15 Jun 2022

 

Rabu, 15 Jun 2022 - Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) telah mengadakan bengkel penerangan berkaitan panduan penilaian Standard Penarafan Masjid Malaysia SPMM kepada 14 buah masjid yang terpilih di setiap daerah di Negeri Sembilan.

Bengkel ini telah dihadiri oleh Pengerusi dan Setiausaha dari setiap masjid terpilih di daerah untuk mengikuti penerangan berkaitan Standard Penarafan Masjid Malaysia yang telah disampaikan oleh Prof.Dr. Mohd Aderi Che Noh dari Universiti Sains Islam Malaysia.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi memberi panduan kepada masjid-masjid yang terpilih untuk memastikan masjid-masjid ini mencapai tahap Standard Penarafan Masjid Malaysia yang meliputi pelbagai aspek seperti Komponen Pengurusan,Komponen Kemudahan Prasarana,Komponen Persekitaran dan Komponen Pengimarahan.

#JHEAINS

#PemangkinUmmahSejahtera

#BekerjaUntukAgama