BIL.TAJUKMUAT TURUN
1   Larangan Penggunaan Ayat Ruqyah (BIL 2-2016)
2   Pelabelan Bahan Mentah Pukal (BIL 1-2016)
3   Permohonan Pembaharuan Produk Yang Tiada Penghasilan (BIL 2-2015)
4   PHM 1-2017
5   PHM 2-2017
6   PHM 3-2017
7   Pindaan Kadar FI (3-2016)
8   Sampel Ke Makmal Panel (BIL 1-2015)
9   Surat Pekeliling JHEAINS Mengenai Pelabelan Haiwan Sembelihan
10   Urusan Permohonan Pensijilan Halal Melalui Pihak Ketiga Bilangan 1 Tahun 2014
11   Penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan 2011 Dan Perintah Perihal Dagangan Berkaitan Halal
11   Surat Arahan Pensijilan Halal Bilangan 1 Tahun 2018
12 Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 1 Tahun 2018: Perlaksanaan Skim Pengilangan Kontrak/ Original Equipment Manufacturer (OEM)
13 Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 2 Tahun 2020