KETUA PENOLONG PENGARAH (S44)

KPP Penyelidikan

Mohd Fitri Bin Muhamed
mohdfitri[at]ns[dot]gov[dot]my

 

Alamat:
Bahagian Penyelidikan, Tingkat 2
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
Jalan Yam Tuan
70000 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon : 06-7664184
Faks : 06-7664180
Koordinat : 2.724577, 101.940862


FUNGSI BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PERANCANGAN STRATEGIK

 UNIT PENTADBIRAN 

 •  Menguruskan hal ehwal pentadbiran dan kewangan bahagian
 •  Menyediakan anggaran belanjawan tahunan bahagian
 •  Mengurusetia mesyuarat-mesyuarat bahagian
 •  Menyelaras dan menyediakan maklumbalas mesyuarat peringkat jabatan dan negeri serta soalan DUN

 UNIT DATA RAYA JABATAN

 •  Menyelaras dan mengemaskini data-data jabatan
 •  Menyelenggara sistem data dan dashboard jabatan
 •  Membekalkan data kepada agensi atau masyarakat berdasarkan keperluan
 •  Menganalisis persepsi dan hal ehwal semasa masyarakat berkaitan hal ehwal Islam

 UNIT PENYELIDIKAN

 •  Melaksanakan kajian-kajian berkaitan isu-isu strategik di dalam masyarakat
 •  Menjalankan program-program wacana ilmu, RTD, simposium atau persidangan berkaitan isu-isu strategik
 •  Menjalankan kajian penambahbaikan sistem perkhidmatan jabatan
 •  Memantau isu-isu strategik semasa yang berlaku didalam atau diluar negeri
 •  Mengkaji buku-buku atau penulisan yang meragukan 

 UNIT PERANCANGAN STRATEGIK

 •  Merancang dan merangka draf pelan strategik berdasarkan keperluan jabatan
 •  Merancang dan menyelaras SKT dan KPI jabatan
 •  Mengurusetia mesyuarat Jawatankuasa Pelan Strategik 
 •  Menjalankan kajaian semula pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan
 •  Menguruskan relau pelupusan naskah al-Quran yang rosak
 •  Merangka dan melaksanakan pelan risiko jabatan
 •  Mengkaji dan merancang kolaborasi strategik antara agensi atau institusi
 •  Merancang dan menyediakan draf MOU atau MOA antara jabatan dengan agensi berkepentingan

 UNIT PENERBITAN & PENAPISAN MEDIA

 •  Menyelaras dan menyemak bahan-bahan penerbitan jabatan
 •  Menyelaras maklumat atau informasi rasmi jabatan yang diterbitkan melalui media cetak, elektronik atau  Internet
 •  Merancang dan mengemaskini kandungan portal jabatan
 •  Menguruskan rakaman video jabatan
 •  Mengurus dan menyelenggara mini studio jabatan
 •  Menyediakan laporan tahunan jabatan
 •  Mengurusetia mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kandungan Portal jabatan

 UNIT KAWALAN KUALITI

 •  Mengkaji dan menganalisa impak program-program jabatan
 •  Menyelaras dan menyemak kertas-kertas cadangan program untuk diangkat keperingkat pengurusan tertinggi
 •  Memantau pelaksanaan KPI dan SKT jabatan dan bahagian
 •  Menyelaras, mengumpul dan mengemaskini laporan bahagian-bahagian dan PAID
 •  Melaksanakan program pembudayaan pemikiran strategik dan inovasi dalam kalangan warga JHEAINS
 •  Merancang inovasi dalam perkhidmatan hal ehwal Islam