MYHRMIS MOBILE Multi-Language for Content Sitemap
Search Function
W3C Disability Accessibility
Advanced Search Option
Data Bilangan Murid KAFA Negeri Sembilan Publication Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Updated Content Number of Online Services Electronic Archive Publicising an Agency CIO/CDO or Equivalent Online Procurement Announcement Online E-Participation

Privacy Policy

Feedback Form

header bhg penyelidikan

KETUA PENOLONG PENGARAH (S44)

KPP Penyelidikan

Mohd Fitri Bin Muhamed
mohdfitri[at]ns[dot]gov[dot]my

 UNIT PENTADBIRAN 

 •  Menguruskan hal ehwal pentadbiran dan kewangan bahagian
 •  Menyediakan anggaran belanjawan tahunan bahagian
 •  Mengurusetia mesyuarat-mesyuarat bahagian
 •  Menyelaras dan menyediakan maklumbalas mesyuarat peringkat jabatan dan negeri serta soalan DUN

 UNIT DATA RAYA JABATAN

 •  Menyelaras dan mengemaskini data-data jabatan
 •  Menyelenggara sistem data dan dashboard jabatan
 •  Membekalkan data kepada agensi atau masyarakat berdasarkan keperluan
 •  Menganalisis persepsi dan hal ehwal semasa masyarakat berkaitan hal ehwal Islam

 UNIT PENYELIDIKAN

 •  Melaksanakan kajian-kajian berkaitan isu-isu strategik di dalam masyarakat
 •  Menjalankan program-program wacana ilmu, RTD, simposium atau persidangan berkaitan isu-isu strategik
 •  Menjalankan kajian penambahbaikan sistem perkhidmatan jabatan
 •  Memantau isu-isu strategik semasa yang berlaku didalam atau diluar negeri
 •  Mengkaji buku-buku atau penulisan yang meragukan 

 UNIT PERANCANGAN STRATEGIK

 •  Merancang dan merangka draf pelan strategik berdasarkan keperluan jabatan
 •  Merancang dan menyelaras SKT dan KPI jabatan
 •  Mengurusetia mesyuarat Jawatankuasa Pelan Strategik 
 •  Menjalankan kajaian semula pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan
 •  Menguruskan relau pelupusan naskah al-Quran yang rosak
 •  Merangka dan melaksanakan pelan risiko jabatan
 •  Mengkaji dan merancang kolaborasi strategik antara agensi atau institusi
 •  Merancang dan menyediakan draf MOU atau MOA antara jabatan dengan agensi berkepentingan

 UNIT PENERBITAN & PENAPISAN MEDIA

 •  Menyelaras dan menyemak bahan-bahan penerbitan jabatan
 •  Menyelaras maklumat atau informasi rasmi jabatan yang diterbitkan melalui media cetak, elektronik atau  Internet
 •  Merancang dan mengemaskini kandungan portal jabatan
 •  Menguruskan rakaman video jabatan
 •  Mengurus dan menyelenggara mini studio jabatan
 •  Menyediakan laporan tahunan jabatan
 •  Mengurusetia mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kandungan Portal jabatan

 UNIT KAWALAN KUALITI

 •  Mengkaji dan menganalisa impak program-program jabatan
 •  Menyelaras dan menyemak kertas-kertas cadangan program untuk diangkat keperingkat pengurusan tertinggi
 •  Memantau pelaksanaan KPI dan SKT jabatan dan bahagian
 •  Menyelaras, mengumpul dan mengemaskini laporan bahagian-bahagian dan PAID
 •  Melaksanakan program pembudayaan pemikiran strategik dan inovasi dalam kalangan warga JHEAINS
 •  Merancang inovasi dalam perkhidmatan hal ehwal Islam
Alamat:
Bahagian Penyelidikan, Tingkat 3
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
Jalan Yam Tuan
70000 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon : 06-7664176
Faks : 06-7664180
E-mel : penyelidikan.jheains@ns.gov.my
Koordinat : 2.724577, 101.940862