Zaidi Pengarah
 Nama: Dato' Mohd Zaidi Bin Ramli
 Jawatan: Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
 Skim Perkhidmatan/Gred: S/Jusa C
 E-mel: zaidi[dot]ramli[at]ns[dot]gov[dot]my
 Telefon (P): 06 - 7671323
 Faks: 06 - 7631395
 Alamat: Karung Berkunci No. 30, Jalan Dato' Hamzah, 70990 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus