Header Misi Visi Objektif

VISI

Pemangkin Ummah Sejahtera.


MISI 

Pelaksanaan Dasar-Dasar Hal Ehwal Islam Kepada Masyarakat Di Negeri Sembilan Melalui Tadbir Urus Yang Berkualiti.

OBJEKTIF STRATEGIK

 1. Perluasan Dakwah
 2. Peningkatan Reputasi
 3. Pembudayaan Hidup Patuh Syariah
 4. Peningkatan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan
 5. Kelangsungan Kecemerlangan Pencapaian Jabatan
 6. Pemerkasaan Bil Hal
 7. Pengkaderan Dakwah/ Sukarelawan
 8. Pengurusan Jenama
 9. Pemerkasaan Aktiviti Penyelidikan
 10. Pengukuhan Kerjasama Strategik
 11. Pemerkasaan Perkhidmatan Digital JHEAINS
 12. Peningkatan Profesionalisme Warga JHEAINS
 13. Pemerkasaan Infra Agama
 14. Kecekapan Pengurusan Kewangan
 15. Penjanaan Kewangan Mampan