SENARAI NAMA PEMEGANG TAULIAH PENYEMBELIH

BIL

NAMA

NO. SIRI

PREMIS SEMBELIH

TARIKH TAMAT

1.

MOHD RIZAL BIN MOHAMAD

TP/01024

MOHD RIZAL BIN MOHAMAD

No.11, Pasar Awam Simpang Durian,

72300 Simpang Durian,

Jelebu.

14/2/2022

Jumlah Syarikat Pemegang Tauliah Penyembelih

1

Jumlah Pemegang Tauliah Penyembelih

1

 

 

 

 

Nota : Tauliah hanyalah sebagai bukti kelayakan penyembelih dan tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengesahan halal produk.