bengkel skt

Port Dickson, 21 September 2020 - Bengkel ini dianjurkan oleh Bahagian Penyelidikan & Perancangan Strategik dan telah berlangsung selama 4 hari 3 malam di Corus Paradise, Port Dickson. Objektif utama bengkel ini dilaksanakan adalah untuk membincangkan mengenai format pelaporan pencapaian sasaran kerja tahunan bagi seluruh PAID dan Bahagian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan tahun 2020.

 

#JHEAINS

#PemangkinUmmahSejahtera