Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)
Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2)

Seremban, 26 Mac 2021 - Bengkel Profesionalisme Pengurusan Pendidikan JHEAINS (Siri 2) berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Bengkel yang disertai pihak pengurusan Pendidikan JHEAINS di peringkat Bahagian Pendidikan, Maahad Ahmadi Negeri Sembilan (MANS) dan Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan (ITQAN) didedahkan secara hands-on berkaitan penilaian berterusan aktiviti/ program yang dilaksanakan mengikut KPI yang telah ditetapkan menggunakan analisis SWOT dan berpandukan maklum balas perkhidmatan yang diperolehi selepas sesuatu aktiviti/ program selesai dilaksanakan.

Pn. Che Razityusnita Irni dan Pn. Nan Ayu Norhafidzah selaku penceramah yang diundang bagi siri ke-2 ini amat bersemangat memberikan perkongsian ilmu dan pengamalan kepada para peserta yang sentiasa memberikan kerjasama dan menunjukkan komitmen yang tinggi setiap kali tugasan diberikan untuk disiapkan. Para peserta juga diberikan tugasan main peranan dalam simulasi mesyuarat dari aktiviti pembentangan laporan dan perancangan sehingga penulisan minit mesyuarat dan maklum balas mesyuarat dicatatkan.

Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan bengkel siri ke-2 ini.

#PemangkinUmmahSejahtera
#JHEAINS

Disediakan oleh

Team Media BPend.